17 Julai 2013

Menikmati VS Mensyukuri?

Apa perlu untuk kita menikmati nya dahulu kemudian diteruskan dengan mensyukuri nya atau menikmati nya menjadi yang kemudian selepas mensyukuri nya? Aku persoalkan ini sebab bimbang dek kerana perkara yang dianggap remeh ini menjadi punca yang memisahkan aku dari kalangan orang-orang mukminin. Remeh yang aku maksudkan ialah hanya disebabkan kesalahan tatabahasa. Jadi, sama-sama kita fikirkan sebaiknya yang mana perlu di dahulukan.